Colofon

PersManager B.V. presenteert samen met Centrum Hout het nieuwe Houtvademecum. De inhoud van deze elfde druk is geactualiseerd, verbeterd en fors uitgebreid.

Initiatiefnemer van het nieuwe Houtvademecum is Centrum Hout. De hoofdredactie van de 11e druk wordt gevoerd door dr. René Klaassen (SHR Wageningen). De redactie en technisch advies zijn in handen van Eric de Munck (Centrum Hout/VVNH). Beiden werkten intensief samen met een begeleidingscommissie.

11e druk, januari 2018
832 pagina’s
ISBN-nummer: 978-90-828172-9-4
Verkoopprijs: € 139,95 (inclusief 6% btw)

Opdrachtgever: Centrum Hout
Bezoekadres: Westeinde 8
1334 BK Almere-Buiten
Postadres: Postbus 1380,
1300 BJ Almere

Uitgeverij: PersManager B.V.
Bezoekadres: Enthovenplein 1 (5e etage)
2521 DA Den Haag
Postadres: Postbus 19949
2500 CX Den Haag

Klantenservice: Mijntijdschrift.com
Bezoekadres: Curieweg 16
8013 RA Zwolle
Telefoon: 088 226 6685
persmanager@mijntijdschrift.com

Foto cover + website
Centrum Hout, Houtarchitectuurprijs 2014: Project Hotel Udens Duyn, DJGA.nl